Viktoria Urb

Psühholoogia (Tallinna Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2009)
Koolipedagoogika ja eripedagoogika (Tallinna Ülikool, 2012)
Hüpnopsühhoteraapia (Psycho-Dynamic Hypnosis and Eriksonian Therapist, Prantsuse Hüpnoosiassotsatsioon, 2013)
MTÜ Meelevald rehabilitatsiooni meeskonna spetsialist.
Kutsega Täiskasvanute koolitaja 6. tase www.kutsekoda.ee

Erialased täienduskoolitused kliinilise- ja meditsiinipsühholoogia, psühhoteraapia, positiivse psühholoogia, pereteraapia, liiva- ja kunstiteraapia, süsteemitöö, kinesioloogia ja hüpnoteraapia alal. Kõiki neid teadmisi ja oskusi saan kasutada töös inimestega koolitusprotsessis, oskan individuaalselt õppijaga suhestuda ning vajadusel individuaalselt konsulteerida andes õppijale tagasi emotsionaalse tasakaalu ning positiivse suhtumise õppimisse.

Oman psühholoogilise nõustamise praksist. Tegutsen aastast 2004 GRC Tallinn keskuses koolitaja ja suhtlemistreenerina. Psühholoogi ja terapeudina suunan oma kliente, kes tulevad minu nõustamisele, ennast arendama ja juurde õppima. Rõhutan, et elukestev õppimine on enese elu juhtimise alus. Nõustan individuaalselt ja viin läbi koolitusi psühholoogilistel teemadel gruppidele Aura Media MTÜ keskuses ning MTÜ Bastion. Traditsioonilise täiskasvanute koolitamisega alustasin 2013. MTÜ Meelevald koolitaja alustasin 2016. aastal.

Rohkem kui 30-aastane töökogemus meditsiinivaldkonnas on andnud mulle kannatlikkust, inimeste mõistmist ning empaatiatunnetust.