Heidi Niinepuu
Kultuurinõunik, lisaerialana tantsujuht/koreograaf (Tallinna Ülikool, 2001)
Magistrantuur Tallinna Ülikoolis Kunstiteraapia tantsu- ja liikumisteraapia erialal.
MTÜ Meelevald rehabilitatsiooni meeskonna spetsialist.

Uurimisvaldkond: insuldijärgsete patsientide taastusravi rikastamine tantsu- ja liikumisteraapia abil, sekkumismudeli väljatöötamine.

Kauaaegne töökogemus kultuuri valdkonnas (Harjumaa Kultuuritöötaja 2002); aktiivne osalemine kolmanda sektori töös rahvakultuuri edendamisel ja sotsiaalset toetust vajavate sihtrühmade (kinnipeetavad, pikaajalised tööotsijad, erivajadustega õpilased) nõustamisel.(Lääne–Harju Sädeinimene 2004).

Olen oma töös kokku puutunud erinevate sihtrühmadega (kinnipeetavad, pikaajalised tööotsijad, erivajadustega õpilased) ja lähtun humanistlikest ning lahenduskesksetest printsiipidest.

Igas inimeses on ressursse ja tugevusi, minu eesmärk on aidata neid endas leida. Toetan loovuse arendamist, mis aitab näha erinevaid võimalusi ka rasketes olukordades ja olen seisukohal, et igaüks on ise oma elu kõige parem ekspert.

Töös erinevate sihtrühmade ja gruppidega on eesmärgiks grupisidususe aredamine. Kasutades teraapilisi ja mängulisi meetodeid, loon kohtumistel klientidega sundimatu ja vaba õhkkonna, mis aitab kaasa terapeutilise suhte tekkimisele, austades samas oma klientide õigust konfidentsiaalsusele.