Alex Trope
Sotsiaal-, terviseteadused MA ( Tallinna Ülikool 2010)
Kunstiteraapia MA (Tallinna Ülikool 2008)
Loovterapeut, läbinud psühhodraama koolitused, kunsti- ja käelise tegevuse pedagoog(6 aastat), juhendanud erinevaid sotsiaalprogramme kinnipeetavatele ja töötutele.
MTÜ Meelevald rehabilitatsiooni meeskonna spetsialist.
Kutsega Täiskasvanute koolitaja 6. tase www.kutsekoda.ee

Olen viimase majanduskriisi algusest 2008 kuni tänaseni töötanud loovterapeudina elu (hammasrataste) vahele jäänutega. Olgu nendeks siis töötud, noored, vanglast vabanenud, sõltlased või muukeelsed inimesed ning aidanud neid taas täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks saada.

Aastatega olen kokku puutunud väga erinevate inimestega ning jõudnud veendumusele, et ühiskonnas tõrjutuks saada on üle ootuste «lihtne» ning tihti arenevad sündmused ahelreaktsioonina nii kiiresti, et inimene sellest arugi ei saa. Tihti järgneb üks asi teisele lausa hirmuäratava kompleksina. Riigikeele mitteoskamine tähendab, et tasuva töökoha leidmise võimalused on äärmiselt piiratud. Pikaajalise töötusega kaasneb heitumine ning kõigele käegalöömine, alkoholism või muud sõltuvused.

Loovterapeudina (eelkõige kunsti- muusika- ja valgusteraapia) olen kogenud, et just loovtegevus on see, mis elu hammasrataste vahele jäänul meele selgeks lööb ning teda elus uusi eesmärke ja võimalusi nägema paneb. Tihti on aidatav ka ise hämmastunud, avastades, millised anded ja oskused temas seni peidus olid. Ta veendub, et tema ise on oma elu looja.

Inimesi, kes tööturule naasnud ja sinna jäänud, on saanud tagasi sotsiaalse ja vaimse tasakaalu. Paljud on rajanud oma ettevõtte, olles tööandjaks mitte ainult endale, vaid ka teistele.

Enesega toimetulek eeldab julgust mitte tunda end alaväärsena, julgust vaadata enese sisse, leidmaks seni kasutamata ressursid ning neid rakendada.

Olen kindel ja sügavalt veendunud, et suudan hättasattunuid edaspidigi ja senisest veelgi tõhusamalt aidata.