Vaike Lillemäe
Sotsiaaltöö MA, Tallinna Pedagoogikaülikool (2003)
Kutsega Sotsiaaltöötaja tase 6. www.kutsekoda.ee

Oman aastatepikkust töökogemust sotsiaalhoolekande valdkonnas, arendanud end sel alal läbi erinevate koolituste ning hoidnud kursis muutustega. Olen töötanud erinevas vanuses ja väga erineva tegevusvõimega inimestega ning nõustanud neid nii grupis kui ka individuaalselt.

Täiskasvanute koolitajana töötan alates 2017. aastast. Oma töös lähtun eelkõige õppijate vajadustest ja huvidest ning sotsiaalse võrdsuse printsiibist. Arvestan koolitatavate isiksuslikke erinevusi ning austan nende õigust privaatsusele ja neid puudutava informatsiooni kaitsele. Elukestva õppe põhimõttest lähtuvalt täiendan end järjekindlalt nii kutse-, eriala- kui ka tööalaselt.

Olen osalenud erinevatel meeskonnatöö, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamise, elukriisidega toimetuleku ning erinevat toimetulekuvõimet omavate inimeste nõustamise täienduskoolitustel. Omandanud teadmisi isiksusearengu- ja suhtlemispsühholoogia valdkonnas. Viimatimainitule on rohkesti kaasa aidanud sotsiaalhoolekandealase tegevuse koordineerimise valdkonnas töötamine ning pikaajaliste töötute juhendamine ja individuaalne nõustamine. Omavaheliste seoste nägemine ja nende ellukutsumine erinevates tegevustes on andnud hea analüüsioskuse. Lisaks pean end heaks organisaatoriks erinevate sündmuste ning tegevuste ellukutsumisel-läbiviimisel.