Koolituste-, teenuste-, nõustamisteemad on erinevad. Parimad programmid valmivad n-ö rätsepatööna arvestades klientide vajadusi.

MTÜ Meelevald on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Kasutatakse visuaalkunsti, psühhodraama,  tantsu-liikumiseteraapia, muusikateraapia, mänguteraapia tehnikaid ning palju erinevaid loovaid meetodeid.
Peale koolituste on võimalik saada erinevaid: sotsiaal- , tervise-, psühholoogilist- , sõltuvus-, vaimsetervis ja kogemusnõustamist ning.
erinevaid teenuseid, treeninguid,, koolitusi ja nõustamisi viivad läbi professionaalid.

Teenused

Koolitused

Koolitajad