MTÜ Meelevald ja OÜ Tropic koolituste-, teenuste-, nõustamisteemad on erinevad. Parimad programmid valmivad n-ö rätsepatööna arvestades klientide vajadusi.

MTÜ Meelevald ja on positiivselt läbinud 02.2020 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Kasutatakse visuaalkunstiteraapia, psühhodraama,  tantsu-liikumiseteraapia, muusikateraapia tehnikaid ning palju erinevaid loovaid meetodeid.
Peale erinevate koolituste on võimalik saada erinevaid: sotsiaal- , tervise-, psühholoogilist- , vaimse tervise ja kogemusnõustamist ning.
erinevaid teenuseid tööharjutus, tööalane rehabilitatsioon, -treeninguid,, -koolitusi ja -nõustamisi viivad läbi omaalaprofessionaalid.

Teenused

Koolitused

Koolitajad

Galerii

Tagasiside

Kontakt

Kompetentsipõhine eneseanalüüs