Ruth Karjus
Sotsiaalteaduste BA (Tallinna Ülikool 2011) sotsiaaltöö
MTÜ Meelevald alates 2015 koolitaja.
OÜ Corrigo (2013-2014) sotsiaaltöötaja.
Anija VV Kehra Sotsiaalkeskus Päevakeskus (2007-2013) tegevusjuhendaja. 
MTÜ Meelevald rehabilitatsiooni meeskonna spetsialist.
Kutsega Täiskasvanute koolitaja 6. tase www.kutsekoda.ee

Olen läbinud erinevaid rehabilitatsioonialaseid ja eripedagoogika täienduskoolitusi. Tegevusjuhendajana olen puutunud kokku igapäevaselt raske vaimu- ja liitpuuetega ning psüühikahäiretega noortega, nende vanematega ning nende probleemidega, mis takistasid neid osalemast igapäevaelus ja olema täisväärtuslikud ühiskonna liikmed. Olen viinud läbi koolitusi, nende vanematele kui ka noortele. Usun, et erivajadustega noortega on võimalik saavutada palju, kui saan pakkuda individuaalset lähenemist.

Töötute koolitajana lähtun eelkõige grupi vajadustest ja iga inimese individuaalsest eripärast. Olen oma töös paindlik ning suudan kohandada tegevusi vastavalt hetkeolukorrale ja vajadusele. Kasutan koolitustel loovaid meetodeid ning oluliseks pean grupi positiivset õhkkonda.

Positiivsus ja rahulik meel tasakaalustavad inimesi ning kogu grupp osaleb tegevustes ilma vastumeelsust tundmata.

Usun, et kõik inimesed, olenemata nende vanusest ja eelnevast ettevalmistusest, on suutelised õppima ja omandama uusi teadmisi ja oskusi, kui neile antakse võimalus ja piisavalt aega. Koolitajana olen ise innukas õppija. Loen raamatuid, mõtisklen nende sisu üle, püüan luua seoseid iseenda elukogemusega. Olen seda meelt, et õppida saab igal pool ja igast tegevusest. Elu ise on inimese suurim õpetaja, tuleb vaid osata märgata, mida muuta ja kuidas iseenda elu elamisväärseks elada