Märt Peet
Tallinna Pedagoogikaülikoolis klassiõpetaja ja ajalooõpetaja erialal (1996-2003)
Omandanud andragoogi kraadi Tallinna Ülikoolis 
Olen juhendanud MTÜs Meelevald Eesti Töötukassa tööturuteenuse raames erinevaid tööharjutuse gruppe praktilistes loovtegevustes, kus osalejateks on olnud nii vähenenud töövõimega (TVR) täiskasvanud, pikaajalised töötud.

Olen pikalt olnud sisekoolitaja ning viinud läbi koolitusi ehitusviimistluse, töökvaliteedi ja tööalase enesemotiveerimise teemadel. Ehitusspetsialist-koolitajana ehitusefirmas töötades korraldasin erinevaid töökoha siseseid koolitusi siseviimistlejatele, tutvustasin uusi tooteid ning materjale nii teoorias kui ka praktikas. Ehitusalaste sisekoolituste ettevalmistamine ja läbiviimine on andnud mulle kogemuse täiskasvanute õpetamise ja juhendamise valdkonnas.

Pedagoogikaülikoolis klassiõpetaja ja ajalooõpetaja erialal (1996–2003) omandatud teadmisi rakendan MTÜ Meelevald tööotsijate gruppides praktiliste loovtegevuste läbiviimisel.

Olen iseõppija. Oma professionaalse taseme hoidmiseks loen erialast kirjandust, võimalusel osalen enesearengu kursustel.

Enesetäiendamiseks olen osalenud MTÜ Meelevald koolitajate iga-aastastel arenguseminaridel. Olen lõpetanud täiskasvanute koolitaja koolituse 2020. aastal.

Olen saanud läbi kutsekoja  täiskasvanute koolitaja kutse  tase 6