Karin Lilienberg

MTÜ Meelevald rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist-tegevusterapeut.
Lõpetanud: TÜ arstiteaduskond arsti eriala (1985).
TÜ rahvatervise MSc (2002).                  Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tegevusterapeut (2004).
Kutse: Täiskasvanute koolitaja 6. tase www.kutsekoda.ee

Kogemuse täiskasvanud õppijatega olen põhiliselt saanud töötades Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (alates aastast 2003). Olen tegevusterapeudi kõrghariduse õppekava algataja ja arendaja ning 11 aastat olnud selle juht Eestis. Tegevusteraapia lektor olin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2005-2019 (õpetatavad ained sh rahvatervis, vaimse tervise häiretega tööealiste tegevusteraapia, eakate tegevusteraapia, kutsealane mõtlemine, tegevusteraapia alusteadmised, toitumisõpetus, kursusetööde ja lõputööde juhendamine jm). Kogemust oman mitmetes rahvusvahelistes projektides osaledes, sh üliõpilaste juhendamine sotsiaalse kaasatuse teemalistes projektides „Social Inclusion with Street children“ Türgis (2006), „Social Inclusion of adults with special needs“ Bulgaarias (2008), „Social inclusion of elderly“ Lätis (2009). Eesti Kardioloogia Instituudis töötades olen ka varasemalt (1986-2002) teinud ettekandeid, artikleid ja juhendeid südame- ja veresoonkonna haigusi ennetaval teemal ja rahvatervise valdkonnas.

Erasmus programmi raames olen alates 2006.a. olnud vahetusõppejõud Soomes, Leedus, Belgias, Norras, Lätis. Riia Stradina Ülikoolis koolitasin rehabilitatsiooni kateedri üliõpilasi üle 10 aasta mitmekultuurilisuse teemal. Põhja- ja Baltimaade NordPlus võrgustikus osalesin universaalse disaini ja tegevusteraapia üliõpilaste ettevõtlikkuse arendamise projektides. Aastatel 2007-2019 osalesin rahvusvahelises programmis teemal “Palliative and End-of-Life Care“. Rehabilitatsiooni valdkonnas olen osalenud Baltimaade ja Euroopa konverentsidel ettekannetega, sh 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Vilnius (2018).

Nõustamise valdkonnas osalesin coaching valdkonna meistrite R. Sharma, P. Vainu koolitusel “Better You” (2019). Läbisin ka rahvusvahelise AOEC coaching koolituse “Kootsingu põhioskuste programm”, koolitaja P. Aaviksoo, EBS (2018). Olen koolitanud eesti, vene ja inglise keeles.

MTÜ Meelevald koolitaja (tööklubid, tööharjutused, kogemusnõustamine) olen alates 2020.a.