Epp Klooster

Epp KloosterTÜ juristi kvalifikatsioon 1985;

Lapi Ülikooli kaheaastane supervisiooni koolitus „Tööjuhendamine sotsiaaltöös“ („Sosiaalityön työnohjaajakoulutus“) 1997

Täiskasvanute koolitaja 6. tase  www.kutsekoda.ee

Kauaaegne töökogemus sotsiaal-ja haridusvaldkonna juhtimisel ja arendamisel.
Loengute ja koolituste läbiviimine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas ning keeleõppes.
Alates 1998 akadeemiliste loengute pidamine Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis sotsiaaltöö korralduse erialal.
ESTA elutöö preemia sotsiaalvaldkonnas 2017.

Olen oma elust ja tööst kogunud mitmekesise sotsiaalsete rollide, kogemuste ja teoreetiliste teadmiste pagasi, mida meelsasti ja rõõmuga jagan. Täiskasvanud õppijate õpetamine ja juhendamine annab lisaks hea võimaluse ka enesearenguks ning uute teadmisete saamiseks.

Hindan väga väärtuslikuks oma kogemust erinevate sotsiaalsete gruppide koolitamisel (töötud ja tööotsijad, eakad, sotsiaalvaldkonna kolleegid jt), olen pidanud alati esmaseks ülesandeks grupi liikmete motiveerimist. Tagasiside kaudu on kujunenud veendumus, et täiskasvanud õppijad vajavad abi nii oma probleemide lahendamisel kui lihtsalt paremat informeeritust ja enesehinnangu tuge läbi hea õpikogemuse ning professionaalsuse kasvu.

Minu isiklik kogemus abikaasana, kahe täiskasvanud tütre emana, nelja lapselapse vanaemana ja eaka ema tütrena on samuti väärt pagas sotsiaalsete probleemide ja täiskasvanud õppijate mõistmisel, samuti loovate lahenduste otsimisel ja leidmisel.

Enamuse oma tööelust olen pühendanud sotsiaalvaldkonna arendamisele Pärnumaal ning laiemaltki. Olen olnud kaasatud mitmete arengustsenaariumide ja maakonnaplaneerinute koostamisse valdkonna teemajuhi ning kaasautorina.

2017.aastal pälvisin ESTA elutöö preemia sotsiaalvaldkonna arendamise ning koolituste, infopäevade, seminaride ja konverentside korraldamise kaudu valdkonnas tegutsejate teadmiste taseme tõstmise ja motiveerimise eest.

Rõõmu teeb, et olen olnud mitmete tänaseks laia kandepinnaga teemade tõstatajate hulgas, näitena korraldasime 2010 koostöös Norra partneritega Pärnus lähisuhtevägivalla teemalise konverentsi „Vägivallal pole õigustust“, mis oli toona esmane teema avalik käsitlus Eestis. Minu kogemus (ka rahvusvaheliste) konverentside ja seminaride korraldamisel, modereerimisel, ettekannete tegemisel, grupitööde läbiviimisel on rikkalik.
Tunnen uhkust ja rõõmu tegutsemise üle Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis 22 aasta jooksul, seda nii sotsiaaltöö korralduse eriala avamise algatusrühmas kui loengute pidamisel.

Isikuomadustelt olen julge, sihikindel, vastutustundlik ja positiivse lahenduste leidmisele orienteerinud ellusuhtumisega. Mind on koostööpartnerite poolte hinnatud ka selge ja lihtsa sõnumi edastajaks, heaks läbirääkijaks, innustajaks ning motiveerijaks. Loodan koolitajana süstida õppijaisse optimismi ja leidlikkust ning valmis ka ise alati uue vastuvõtmiseks.