Tegevusjuhendaja koolitus

Eesmärk

Psüühilise erivajadusega inimeste igapäevatoimingute juhendamine ja töö- ning huvitegevuste suunamine eesmärgiga tagada kliendi iseseisvus ja elukvaliteet.

Maht

260 tundi

Täiskasvanute koolitaja õppekava
KVALITEEDISÜSTEEM
KOOLITUSTE JA TEENUSTE KVALITEEDI TAGAM
ÕPPEKORRALDUSE TAGAMINE
ISIKUANDMETE KAITSE