MTÜ Meelevald kogemusnõustamise koolitus
www.meelevald.ee 04.03-31.05.2024 Tallinn Väike-Ameerika 19

MTÜ Meelevald koolituse ja-nõustamisekeskus, Tallinn

Koolituse auditoorne tööosa toimub 1-3 korda nädalas (80ak) 6x praktika seminar 26 ak.
80 akh – auditoorne töö 30 akh – praktika teenuseosutaja juhendamisel 26 akh – praktika juhendamine
koolitaja poolt (individuaalselt ja/või grupis) 38 akh – iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik
läbitöötamine, eneserefleksioon 8 akh – lõputöö

Koolitajad:
Ruth Karjus Sotsiaalteadused BA Täiskasvanute.koolitaja tase 6
Alex Trope Sotsiaal- ja terviseteaduste MA. Täiskasvanute koolitaja tase 6

Lisainfo ja suunav link

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/koolitused

Registreerimine

Lisainfo

Alex Trope
+372 5595 9219
tooharjutus2@gmail.com