Teenused

Tööharjutus

OÜ Tropic  tööharjutuse teenused toimuvad vajaduspõhiselt Eesti Töötukassa tellimusele:

Räpina

 16.10.2023 (E-N 40 päeva eesti keel)

Rakvere

 23.10.2023 (E-N 40 päeva eesti keel)

Nõustamisteenuseid praegu ei osuta

Psühholoogiline nõustamine

https://www.meelevald.ee

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tondi tn 1 kaugnõustamine,
kohapeal
eesti keel,
inglise keel
50 eurot +372 5595 9219

veebilehelt registreerimine 

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pepleri 27 II korrus kaugnõustamine,
kohapeal
eesti keel,
inglise keel
50 eurot +372 5595 9219

veebilehelt registreerimine 


Võlanõustamine registreerimine

https://www.meelevald.ee

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 4
III korrus kabinet 18
kaugnõustamine,
kohapeal
eesti keel,
vene keel,
30 eurot +372 5595 9219

veebilehelt registreerimine 

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tondi tn 1 kaugnõustamine,
kohapeal
eesti keel,
vene keel,
30 eurot +372 5595 9219

veebilehelt registreerimine 

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pepleri 27
II korrus.
kaugnõustamine,
kohapeal
eesti keel,
vene keel,
30 eurot +372 5595 9219

veebilehelt registreerimine

Tööalane rehabilitatsioon (Eesti Töötukassa)

Ajutiselt peatatud TRT teenuse alates 01.05.23

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib. Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on põhjendatud eelkõige, kui kliendi tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eest tasub Töötukassa ning seda võivad saada kõik tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud.

Teenuseid osutades lähtume Sotsiaalhoolekande seadusest ://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005

 • Tööalane rehabilitatsioon on kliendile Eesti Töötukassa kinnituskirja alusel teenused suunamisotsusega tasuta.
 • Tööalasel rehabilitatsiooniteenusel osalevale kliendile maksab Eesti Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest. Sõidu- ja majutustoetuse määr on 0.10 € kilomeetri kohta ning seda arvestatakse alates 500 meetri kaugusel teenusel käimisest. Päevamäär on maksimaalselt 26 €, mis hüvitatakse peale teenusel viibimist ja aluseks on kliendi poolt allkirjastatud osavõtuleht.
 • LISAINFOT SAAD https://id.tootukassa.ee/reha/teenuse-osutajad
 • Teenusele on oodatud kliendid, kes kõnelevad vene ja eesti keelt (vastuvõtt toimub esmaspäevast reedeni, aga ka ERIKOKKULEPPEL laupäeval ja pühapäeval kuni kella 20).
 • Teenust osutamise kohad:
 • Tallinn Tondi 1  (Tuletõrjemaja kabinetis 231. II korrusel).
 • Viljandi Tartu tänav 4 (Meelevald koolituse ja nõustamiskeskus).
 • Registreerimine rehabilitatsiooniteenusele e-posti aadressil: tooharjutus2@gmail.com 
Asukoha Tartu 4, Viljandi, 71004 Viljandi maakond kaart

 “MTÜ Meelevald on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostööpartner“

Viljandi linn Tartu tänav 4

Massaaži teenus pakub vaegnägijast Kaido

E-R kella 10-20. nädalavahetustel kokkuleppel

Hinnad

Klassikaline üldmassaž 1 tund 23.-

Taimassaaž 1 tund 20.-

Registreerimine ja info telefonil 55959219

Kogemusnõustamist praegu ei osuta

Kogemusnõustamine on mõeldud inimesele, kes vajab oma terviseseisundist tulenevate takistustega toimetulemiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust.

Kogemusnõustamisteenuse eesmärk on kliendi puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Kogemusnõustamine on sarnase puude või tervisehäirega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine. Kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid ja/või aitavad temal puude või tervisehäirega toime tulla.

Teil on õigus teenusele, kui teile on määratud vähenenud töövõime või puue ja te olete:

 • töötu,
 • õppiv või koondamisteatega tööotsija või
 • töötav inimene.

Kogemusnõustamist võite vajada, kui teie tervis on (ootamatult) halvenenud või olete puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.

Mida tähendab kogemusnõustamine?

 • Kogemusnõustamine tähendab, et kogemusnõustaja pakub teile kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge, ta jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla.
 • Kogemusnõustamine keskendub võimaluste ja lahenduste leidmisele ning sellele, et suudaksite korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
 • Kogemusnõustamisel aidatakse tulla toime terviseprobleemiga.
 • Kogemusnõustaja jagab oma töötamise kogemust, julgustab ja motiveerib teid tööd otsima või jätkama.
 • Vajaduse korral antakse nõu abivahendite kohta, soovitatakse sobivaid abivahendeid ning õpetatakse neid kasutama.

Kogemusnõustamist on teil võimalik saada maksimaalselt kümme akadeemilist tundi, põhjendatud vajaduse korral rohkem.

Kui olete huvitatud kogemusnõustamisteenusel osalemisest, rääkige sellest oma juhtumikorraldajale!

Mittetulundusühing Meelevald

  • Sihtgrupp Neuroloogilised haigused: migreen Psüühikahäired: depressioon ja sellega kaasnev meeleolulangus, ärevus, paanika, erinevad sõltuvushäired (alkoholi ja narkootikumid), aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispekter, skisofreenia, bipolaarne häire, paanikahäire, stress, läbipõlemine Muu krooniline seisund/haigus: eesnäärme-ja kurguvähi diagnoos
  • Nõustamise keelEesti keel, Vene keel
  • Kaugnõustamine Jah
  • Koduleht http://www.meelevald.ee
  • Tunnihind40
 • Harjumaa ja Tallinn

 • Telefon 5595 9219
 • E-postTooharjutus2@gmail.com
 • Aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tondi tn 1