Teenused

Nõustamisteenus


Võlanõustamiseteenusele registreerimine

Võlanõustaja Helina I. MG jurist õigusteadused

01.2018… käesoleva ajani Eesti Juristide Liidu õigusnõunik

01.2020 … käesoleva ajani  Eesti Juristide Liidu võlanõustaja

01.2011-06.2023 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet jurist

05-09.2023 Harju Maakohtu Kohtujurist

08.2022… käesoleva ajani MTÜ Meelevald võlanõustaja

https://www.meelevald.ee

 • Tallinn, Väike-Ameerika tn. 19 I korrus
 • Kohtla-Järve, Koidula tn. 3
 • Rakvere, Lai tn. 7
 • Põltsamaa, Lossi tn. 8
 • Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pepleri 27
  II korrus.
kaugnõustamine,
kohapeal
eesti keel,
vene keel,
50 eurot +372 5595 9219

veebilehelt registreerimine

Tööalane rehabilitatsioon (Eesti Töötukassa)

Ajutiselt peatatud TRT teenuse alates 01.05.23

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib. Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on põhjendatud eelkõige, kui kliendi tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eest tasub Töötukassa ning seda võivad saada kõik tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud.

Teenuseid osutades lähtume Sotsiaalhoolekande seadusest ://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005

 • Tööalane rehabilitatsioon on kliendile Eesti Töötukassa kinnituskirja alusel teenused suunamisotsusega tasuta.
 • Tööalasel rehabilitatsiooniteenusel osalevale kliendile maksab Eesti Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest. Sõidu- ja majutustoetuse määr on 0.10 € kilomeetri kohta ning seda arvestatakse alates 500 meetri kaugusel teenusel käimisest. Päevamäär on maksimaalselt 26 €, mis hüvitatakse peale teenusel viibimist ja aluseks on kliendi poolt allkirjastatud osavõtuleht.
 • LISAINFOT SAAD https://id.tootukassa.ee/reha/teenuse-osutajad
 • Teenusele on oodatud kliendid, kes kõnelevad vene ja eesti keelt (vastuvõtt toimub esmaspäevast reedeni, aga ka ERIKOKKULEPPEL laupäeval ja pühapäeval kuni kella 20).
 • Teenust osutamise kohad:
 • Tallinn Tondi 1  (Tuletõrjemaja kabinetis 231. II korrusel).
 • Viljandi Tartu tänav 4 (Meelevald koolituse ja nõustamiskeskus).
 • Registreerimine rehabilitatsiooniteenusele e-posti aadressil: tooharjutus2@gmail.com 
Asukoha Tartu 4, Viljandi, 71004 Viljandi maakond kaart

 “MTÜ Meelevald on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostööpartner“

Viljandi linn Tartu tänav 4

Massaaži teenus pakub vaegnägijast Kaido

E-R kella 10-20. nädalavahetustel kokkuleppel

Hinnad

Klassikaline üldmassaž 1 tund 23.-

Taimassaaž 1 tund 20.-

Registreerimine ja info telefonil 55959219

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on mõeldud inimesele, kes vajab oma terviseseisundist tulenevate takistustega toimetulemiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust.

Kogemusnõustamisteenuse eesmärk on kliendi puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Kogemusnõustamine on sarnase puude või tervisehäirega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine. Kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid ja/või aitavad temal puude või tervisehäirega toime tulla.

Eesti Töötukassa võttis 2024 aastal kasutusele mõiste „tervisest tuleneva
takistusega inimene“

Teenuse saamise sihtrühm ehk alates 2024 on
võimalus töötukassa kogemusnõustamise teenusele
tervisest tuleneva takistusega töötuna arveloleval või
töötaval inimesel.

Kogemusnõustamist võite vajada, kui teie tervis on (ootamatult) halvenenud või olete puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.

Mida tähendab kogemusnõustamine?

 • Kogemusnõustamine tähendab, et kogemusnõustaja pakub teile kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge, ta jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla.
 • Kogemusnõustamine keskendub võimaluste ja lahenduste leidmisele ning sellele, et suudaksite korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
 • Kogemusnõustamisel aidatakse tulla toime terviseprobleemiga.
 • Kogemusnõustaja jagab oma töötamise kogemust, julgustab ja motiveerib teid tööd otsima või jätkama.
 • Vajaduse korral antakse nõu abivahendite kohta, soovitatakse sobivaid abivahendeid ning õpetatakse neid kasutama.

Kogemusnõustamist on teil võimalik saada maksimaalselt kümme akadeemilist tundi, põhjendatud vajaduse korral rohkem.

Kui olete huvitatud kogemusnõustamisteenusel osalemisest, rääkige sellest oma juhtumikorraldajale!

Mittetulundusühing Meelevald

  • Sihtgrupp Neuroloogilised haigused: migreen Psüühikahäired: depressioon ja sellega kaasnev meeleolulangus, ärevus, paanika, erinevad sõltuvushäired (alkoholi ja narkootikumid), aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispekter, skisofreenia, bipolaarne häire, paanikahäire, stress, läbipõlemine Muu krooniline seisund/haigus: eesnäärme-ja kurguvähi diagnoos
  • Nõustamise keel eesti keel, vene keel
  • Kaugnõustamine Jah
  • Koduleht http://www.meelevald.ee
  • Tunnihind 50.-eurot
 • Harjumaa ja Tallinn

 • Telefon 5595 9219
 • E-post Tooharjutus2@gmail.com
 • Aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tondi tn 1