Tööalane rehabilitatsioon (Eesti Töötukassa)

Ajutiselt peatame TRT teenuse 01.05-01.11.2023

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib. Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on põhjendatud eelkõige, kui kliendi tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eest tasub Töötukassa ning seda võivad saada kõik tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud.

Teenuseid osutades lähtume Sotsiaalhoolekande seadusest ://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005

  • Tööalane rehabilitatsioon on kliendile Eesti Töötukassa kinnituskirja alusel teenused suunamisotsusega tasuta.
  • Tööalasel rehabilitatsiooniteenusel osalevale kliendile maksab Eesti Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest. Sõidu- ja majutustoetuse määr on 0.10 € kilomeetri kohta ning seda arvestatakse alates 500 meetri kaugusel teenusel käimisest. Päevamäär on maksimaalselt 26 €, mis hüvitatakse peale teenusel viibimist ja aluseks on kliendi poolt allkirjastatud osavõtuleht.
  • LISAINFOT SAAD https://id.tootukassa.ee/reha/teenuse-osutajad
  • Teenusele on oodatud kliendid, kes kõnelevad vene ja eesti keelt (vastuvõtt toimub esmaspäevast reedeni, aga ka ERIKOKKULEPPEL laupäeval ja pühapäeval kuni kella 20).
  • Teenust osutamise kohad:
  • Tallinn Tondi 1  (Tuletõrjemaja kabinetis 231. II korrusel).
  • Viljandi Tartu tänav 4 (Meelevald koolituse ja nõustamiskeskus).
  • Registreerimine rehabilitatsiooniteenusele e-posti aadressil: tooharjutus2@gmail.com 
Asukoha Tartu 4, Viljandi, 71004 Viljandi maakond kaart
MTÜ MEELEVALD Tööalane rehabilitatsiooni teenuse infomaterjal
MTÜ MEELEVALD Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

 “MTÜ Meelevald on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostööpartner“