MTÜ Meelevald on Eesti Töötukassa  (psühholoogilisenõustamise/sõltuvusnõustamise/võlanõustamise) koostööpartner“

https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/noustamisteenuste-osutajatele-0.

 

 

Eesti Töötukassa nõustamisteenuste (psühholoogiline, võla- ja sõltuvusnõustamine)

 

Töötukassa sõlmib teenuseosutajaga lepingu või võimaldab isikul valida sobiva nõustaja töötukassa kvalifitseeritud teenuseosutajate seast.

 

  • Kui isik valib nõustaja töötukassa kvalifitseeritud teenuseosutajate seast, võib töötukassa tasuda isiku eest:
  • psühholoogilise nõustamise kulu kuni 50 eurot ühe nõustamiskorra eest, kuid mitte rohkem kui 500 eurot ühe kalendriaasta jooksul
  • sõltuvusnõustamise kulu kuni 50 eurot ühe nõustamiskorra kohta, kuid mitte rohkem kui 500 eurot ühe kalendriaasta jooksul
  • võlanõustamise kulu kuni 30 eurot ühe nõustamiskorra kohta, kuid mitte rohkem kui 300 eurot ühe kalendriaasta jooksul.

 

 

Helina Itter  (võlanõustamine)

Jaanas Kattai (sõltuvusnõustamine)

Inga Mutso ((sõltuvusnõustamine)

Imbi Jaks, Maiken Jaanisk, Halja Pilvisto (psühholoogiline nõustamine)

 

 

Info MTÜ Meelevald, Kadi-Katrin Kask telefon 58876356