Tööklubi teenused toimuvad vajaduspõhiselt Eesti Töötukassa tellimusele:

Tallinn vene keeles

I grupp .06. 2021 (30 tundi)

II grupp … 2021 (30 tundi)

Tallinn eesti keeles

I grupp 18.06. 2021 (30 tundi)

II grupp 18. 2021 (30 tundi)

III grupp … 2021 (30 tundi)

IV grupp … 2021 (30 tundi)

V grupp … 2021 (30 tundi)

VI grupp … 2021 (30 tundi)

VII grupp … 2021 (30 tundi)

Narva vene keeles

III grupp 08.06 2021 (30 tundi)

IV grupp 08.06. 2021 (30 tundi)

V grupp 12.07.2021 (30 tundi)

VI grupp 12.07. 2021 (30 tundi)