Tööklubi teenused toimuvad vajaduspõhiselt Eesti Töötukassa tellimusele:

Tallinn vene keeles

II grupp … 2021 (30 tundi)