Tööharjutus

OÜ Tropic  tööharjutuse teenused toimuvad vajaduspõhiselt Eesti Töötukassa tellimusele:

Tallinn

24.10.2022 (E-R 40 päeva eesti keel)

Tartu

24.10.2022 (E-N 50 päeva eesti keel)

09.01.2023 (E-R 40 päeva eesti keel)

      02.2023 (E-N 50 päeva vene  keel eesti keele suhtluspraktikaga)

Kuressaare

02.2023 (E-R 60 päeva eesti keel)