Kogemusnõustamise teenus (Eesti Töötukassa)

Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese  toetust.

Kogemusnõustamise eesmärk on kliendi puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Teenuse sihtrühm on vähenenud töövõimega töötu, õppiv või koondamisteatega tööotsija või töötav inimene. Kogemusnõustamist võivad vajada eelkõige inimesed, kelle tervis on (ootamatult) halvenenud või kes on puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.

Kogemusnõustamine on sarnase puude või tervisehäirega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine. Nõustajal peab olema nõustatavaga sarnane puue või tervisehäire ning ta peab olema läbinud kogemusnõustamise alase koolituse.

Kogemusnõustamine hõlmab:

  • kogemuslikku emotsionaalse, sotsiaalse ja praktilise toe pakkumist, kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla;
  • jõustamist ehk võimaluste ja lahenduste leidmist ja inimese suutlikkuse tugevdamist korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
  • nõustamist terviseprobleemiga toimetulemiseks;
  • töötamise kogemuse jagamist, kliendi julgustamist ja motiveerimist tööd otsima või töötamist jätkama
  • vajadusel abivahendi alast nõustamist, sobivate abivahendite soovitamist ning abivahendite kasutama õpetamist.

Nõustamine võib toimuda nii individuaalse kui grupinõustamisena.

Kogemusnõustamist on kliendil võimalik saada maksimaalselt 10 akadeemilist tundi, põhjendatud vajadusel võib teenust osutada suuremas mahus.

Töötule kliendile makstakse kogemusnõustamisel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.

Kogemusnõustaja Inga Mutso, kes on õppinud eripedagoog/logopeediks (doktorikraad). Oman
psühholoogilist ja meditsiinilist tausta.
Kogemusnõustajana olen töötanud 10 aastat. Oman kogemusnõustaja tunnistust ning läbitud
praktika tunnistust, mis on kinnitatud ja tunnustatud Sotsiaalkindlustusameti poolt, et võin töötada
kogemusnõustajana.
Kogemusnõustajana toetan ja nõustan kliente enda läbielatud ja praeguste kogemuste põhjal.
Analüüsin koos kliendiga temal esinevaid erinevaid probleeme (nii füüsilisi kui emotsionaalseid) ning
leiame koos kliendiga temale sobiva lahenduse. Kogemusnõustajana toetan ja nõustan inimesi:
– tervislikud probleemid, kroonilised valud
– vaimse tervise probleemid
– psühhosomaatilised vaevused
– omastehooldajad, toimetulek oma lähedase haigusega
– inimesed, kes kasvatavad erivajadusega last
– psühhosotsiaalse kriisiolukorra probleemide korral.

Koos kliendiga analüüsides temal/tema lähedasel esinevaid probleeme, suudab klient hakata
paremini teadvustama ja mõistma probleemi olemust, sisu, põhjusi, toimetuleku võimalusi.
Analüüsin koos kliendiga, milline on tema elukvaliteet praegu ning millist elukvaliteeti ta soovib,
millised tegevused/mõttesuunad teda selleni viivad.
Annan koos kliendiga analüüsides sõnalisi ja praktilisi nõuandeid, kuidas tulla toime just temal
esineva olukorraga.

MTÜ Meelevald kogemusnõustamise asukohad ja aadressid:
Jõgeva maakond
Aadress: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Lossi tn 8
Viljandi maakond
Aadress: Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 4
Harjumaa ja Tallinn
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tondi tn 1
Ida-Viru maakond
Aadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, L. Koidula tn 3
Ida-Viru maakond
Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Vaksali tn 19
Ida-Viru maakond
Aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 14
Põlva maakond
Aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Metsa tn 1
Pärnu maakond
Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Roheline tn 1, Maja A
Lääne-Viru maakond
Aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Alevi tn 11

 

Info kontaktidel

e-post tooharjutus2@gmail.com

telefon 55959219 Alex