Psühholoogilise nõustamise teenus(Eesti Töötukassa) eesti ja inglise keeles

Psühholoogilise nõustamise eesmärk

Nõustamise eesmärgiks on pakkuda kliendile turvalist keskkonda leidmaks lahendusi tööotsingutele ja sellega seoses tekkinud probleemidele. Psühholoogiline nõustaja  abistab ja toetab klienti selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel, et aidata parandada tema toimetulekut ja töö leidmist. Teenusel osalemine aitab toetada klienti töö otsimise, tööturuteenustes osalemise ja tööturule sisenemise protsessis.

 

Psühholoogilise nõustamise sihtrühm

Sihtrühmaks on Eesti Töötukassa  poolt teenusele suunatud kliendid, kelle tööotsinguid ja tööle saamist mõjutab mõni olukord (töökoha kaotus, sõltuvus, ebakindlus ja hirm tööturule sisenemisel, kahtlemine oma tööalastes võimetes ja oskustes jms), millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida ning vajalik on nõustaja asjatundlik toetus. Kliendi teenuse vajadus selgitatakse välja töötukassa töökeskse nõustamise käigus.

 

Lisainfo: Psühholoogiline nõustamine

NB! Teenusele saab suunamiskirja alusel läbi Eesti Töötukassa.