Psühholoogilise nõustamise teenus eesti ja inglise keeles

Psühholoogilise nõustamise eesmärk

Nõustamise eesmärgiks on pakkuda kliendile turvalist keskkonda leidmaks lahendusi tööotsingutele ja sellega seoses tekkinud probleemidele. Psühholoogiline nõustaja  abistab ja toetab klienti selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel, et aidata parandada tema toimetulekut.

Psühholoogilise nõustamise sihtrühm

Sihtrühmaks on kõik kliendid  keda mõjutab mõni olukord (töökoha kaotus, sõltuvus, ebakindlus ja hirm tööturule sisenemisel, kahtlemine oma tööalastes võimetes ja oskustes jms), millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida ning vajalik on nõustaja asjatundlik toetus.

Hind 1 tunni eest on kliendile 40.- eurot

Psühholoog  Evelin I-L

Lisainfo: telefon 55959219 või e-post tooharjutus2@gmail.com (Alex)