Teenust osutab logopeed ja eripedagoog Inga Mutso

Logopeedina tegelen lastel esinevate kõne- ja keelehäiretega. Esmaselt hindan lapse kõnearengu
taseme väljatöötatud Kõneuuring/kõnekaart alusel koos erineva pildimaterjaliga. Tegelen nii
häälduspuuete-kui ka hääldushäirete arendamisega/parendamisega. Tegelen artikulatsiooniaparaati
lihase (põskede, suu, huulte, keele) liikuvuse parendamisega, mis on esmaselt tähtis häälduspuute ja
hääldushäirete korrigeerimisel (parendamisel). Hääldamisele on vaja spetsiaalselt tähelepanu
pöörata, kui kolmeaastase lapse kõne on võõrale inimesele erinevatel põhjustel raskesti arusaadav
_laps räägib nö”pudistades”, liiga kiiresti, esineb hulgaliselt häälikute asendusi, segistamisi ja
ärajätmisi. Tegelen puuduvate häälikute seadega ning kõnesse viimisega. Kõnearendusliku tegevuse
käigus tegelen passiivse ja aktiivse sõnavara laiendamisega ning lausete õige koostamise/nimetamise
oskusega.
Aitan täiskasvanutel erinevat tüüpi kõnekahjustuse korral õppida uuesti rääkima, kõnest aru saama,
kirjutama ja lugema. Kõnehäireid põhjustab enamasti insult, ajutraumad, kasvajad, aju verevarustuse
häired).
Eripedagoogina tegelen sotsiaalse suhtlus- ning eneseväljendusoskuse
arendamisega/parendamisega. Suhtlemisel kontakti võtmise oskusega erinevates rollisituatsioonides.
Algklasside õpilasi aitan erinevate õpiraskuste korral_ lugema ja kirjutama õppimisel, vigade esinemisel kirjutamisel.

 

Teenust osutame eelregistreerimisega Tallinn Tondi tänav 1 (II korruse klassiruum, suunavad sildid kohapeal)

Info ja registreerimine teenusele

Inga telefon 53737598

Kadi Katrin assistent 58876356

Teenusel osutamise aeg 0.45 ak hind 30.-eurot  tasumine sularahas ja kohapeal olemas makseterminal!