Tiiu Viira
Haridusteaduste magister, eripedagoog-nõustaja Tallinna Ülikool (2010)
Sotsiaaltöö rakenduskõrgharidus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (2008)
MTÜ Meelevald rehabilitatsiooni meeskonna spetsialist.
Kutsega Täiskasvanute koolitaja 6. tase www.kutsekoda.ee

Olen töötanud Maarjamaa Hariduskolleegiumis, endises Tapa erikoolis, eripedagoogina ning SA Innove eripedagoog nõustajana. Alates 2017. aasta sügisest olen MTÜ Meelevald koolitaja ja teenuste juhendaja. Viin läbi kursusi tööotsijatele Tartus, Tallinnas ja Jõgevamaal. 2018. a. suvest töötan Virumaa Tugiteenused MTÜ rehabilitatsioonimeeskonnas eripedagoogina.

Peale sotsiaaltöö omandamist 2008 asusin Tallinna Ülikooli magistri eripedagoogika- nõustaja õppimist omandama. 2009 asusin tööle Maarjamaa Hariduskolleegiumi, endisesse Tapa Erikooli, eripedagoogi ametile, kus töötasin üle kuue õppeaasta. Olulised teadmised ja suunad hariduses andis mulle aeg SA Innoves töötades 2015-2017. eripedagoog nõustajana. 2017 sügis alustasin Eesti Töötukassa erinevate teenuste juhendajana Tartus, Tallinnas kui ka Jõgevamaal. 2018 töötan rehabilitatsioonimeeskonnas eripedagoogina.

Juhendamise ja mentorluse teadmised ja meetodid omandasin Tartu Ülikoolis 2014, mentorikoolituselt 160 tunnisel kursusel. Teadmised ja kogemused, mida olen saanud läbi erinevate koolituste kui eripedagoog- nõustaja, saan kasutada ka täiskasvanute õpetamisel,  juhendamisel ning suunamisel, samas hoian end ise kursis täiskasvanute koolitusvaldkonnas toimuvate muutustega. Olen kokku puutunud oma töökarjääris erinevate sihtgruppide ja klientidega, kel kõigil on ühine eesmärk saada sotsiaalselt küpseks ja jõuda tagasi avatud tööturule ning leida endale meelepärane eriala või ametikoht. Oluline on märgata ja tunnustada klienti iga pisimagi positiivse tulemuse eest, mida ta suudab koostöös saavutada.

Minu kui juhendaja roll  tõstab kliendi  enesehinnangut ja loob meeldiva õhkkonna kogu erinevate tööprotsesside vältel. Oskan motiveerida kliente karjääri- ja motivatsioonivalikutes tööturule sisenemiseks.

Pidev enesetäiendamine kindlustab minu kui koolitaja professionaalse taseme.