Amino Põldaru

Pedagoogiline nõustamine MA (Tallinna Ülikool 2006)
Klassiõpetaja (Tartu Ülikool 2004)
Koolieelne kasvatus (Tallinna Pedagoogiline Seminar 1983)

Toitumisnõustaja (A. Sootsi Tervisekool 2014-2016); Mänguteraapia (A. Sootsi Tervisekool 2013-2014); Visuaalkunstiteraapia (Tallinna Ülikool 2011- 2013).

Akadeemiliste loengute pidamine tulevastele klassiõpetajatele, sotsiaalpedagoogidele ja lasteaiaõpetajatele Tallinna ja Tartu Ülikoolis ja kolledžites.

Kutsega Täiskasvanute koolitaja 7. tase www.kutsekoda.ee

Pean ennast demokraatlikuks ja humanistlikest põhimõtetest kinnipidavaks koolitajaks, kes püsib koolituse sisu raamides, kuid võimaldab osalejatel end arendada ja oma potentsiaalsed ressursid välja tuua. Tunnustan õppija väiksemaidki edusamme ja saavutusi ning julgustan selles edasi minema, arvestan õppija tempoga ega tee tema eest midagi ära. Kuna grupi tulemused sõltuvad nõrgima osaleja võimekusest, suunan gruppi sellega arvestama ja teda toetama. Annan ruumi õppijatel ise oma teadmisi luua ja saavutustest rõõmu tunda.

Lähtun põhimõttest, et iga õppija on eriline, arvestan tema individuaalsust ja kogemust ning sotsiaalset tausta. Minu demokraatlik suhtlemisstiil julgustab õppijat olema avatud ja võrdne partner hoolimata tema staatusest ja haridustasemest. Loon keskkonna, kus täiskasvanud õppija on koostööaldis, suhtleb vabalt nii koolitaja kui õpperühmaga. Usun iga õppija õppimisvõimesse ja lähtun tema tasemest ja vajadustest.

Pädevuspiirides koolitan täiskasvanuid, kasutades erinevaid meetodeid ja arvestades grupi erimeelsuste ning seisukohtadega. Eetiliste, rahvuslike ja religioossete konfliktide lahendamisel toetun oma religioonipedagoogika kursusel omandatule.